Obchod - Marketing - Telemarketing
Marketingový, telemarketingový a obchodní specialista.
 

Marketing v praxi

Marketing v praxi a upřesnění pojmů:
Pro užívání pojmů obchod a marketing, které se velice úzce prolínají vycházím z praktických zkušeností a situací, kdy velice zjednodušeně řečeno marketingem nazýváme obchodní "politiku" firmy zahrnující veškeré související činnosti - samozřejmě včetně obchodních aktivit (obchodu). Pokud někdo žádnou firmu nevlastní a prodává třeba někde u stánku párky v rohlíku jako jednotlivec, tak lze těžko mluvit o marketingu již jen z významu tohoto slova a proto se v takovém případě zmiňuji o obchodu a nikoliv o marketingu - to pouze pro upřesnění.
Cílem všech společností, firem i jednotlivců zabývajících se obchodními činostmi je samozřejmě co nejlépe a v co možná největším množství prodat své produkty (služby) a to s co nejmenšími náklady, které jsou k tomuto prodeji potřebné. Za tímto účelem byly za tisíce let co obchod jako takový existuje praktiky prodeje neustále zdokonalovány a doplňovány o podpůrné související činnosti, kdy v případě těchto ucelených strategií prodeje můžeme mluvit o marketingu.
Existuje mnoho prodejních postupů a strategií, které se odvíjí i od typu produktu a nebo služby. Pokud to ale vezmeme za "správný konec", tak zjistíme, že mnoho metod lze ucelit a použít univerzálně s tím, že rozdíly obchodních strategií jsou v detailech samozřejmě různé u každého produktu a nebo služby, ale mnoho obchodních strategií a věcí souvisejících funguje bez ohledu na konkrétní produkt a nebo službu.

Marketing v praxi - "univerzální obchodník".
Jak jsem se již zmínil v úvodu, tak poskytuji téměř veškeré marketingové a obchodní služby takzvaně od A do Z a pracuji efektivně. Ne každý člověk je obdařený "darem" být nadprůměrný ve více obchodních a souvisejících oblastech a někdo je lepší prodejce při osobních jednáních, někomu jde lépe obchodní telemarketing, jiný je dobrý v internetovém prodeji a tak dále. Jsou ale i případy, kdy je tzv. jednostranné zaměření managera prodeje výhodou a při přijímání nových pracovníků (případně v již fungujícím obchodním týmu) se pravděpodobně s univerzálně "obdařenými" obchodníky nesetkáte moc často. Nyní popíši zkušenosti, kdy hypoteticky hledáme obchodníka na prodej produktů (služeb) a víme, že nám stačí aby dobře prodával bez jakéhokoliv požadavku na jiné marketingové činnosti bez tvoření "čehokoliv", co není přímo nezbytné s tím, že bude mít vše potřebné pro svoji práci připraveno. Ze svých zkušeností ale vím, že za určitých školících postupů s využitím psychologie a souvisejících praktik lze tzv. univerzálního obchodníka vyškolit.

Mnoho firem dnes zaměstnává obchodníky jednostranně zaměřené, které velice zjednodušeně rozdělím na dvě základní skupiny, kdy jsou to buďto obchodníci, kteří vedou samostatná obchodní jednání osobně s klientem a nebo jsou to tzv. obchodníci po telefonu,kteří dokáží určité produkty (služby) prodat přímo během telefonního hovoru a nebo alespoň na vysoké profesionální úrovni obchodní jednání telefonicky "předpřipravit" tak, že zásadním způsobem ovlivní úspěch obchodního jednání (více info v rubrice Telemarketing).

V jedné ze svých poskytovaných služeb se zaměřuji na efektivní vyškolení obchodníka na oba zmíněné typy obchodu a to nejen ke spokojenosti obchodníka samotného, kdy si například sám dokáže kvalitně "navolat" schůzku na přesný termín s potencionálním klientem, který bude vědět co je předmětem obchodní schůzky a domluvením této schůzky projevil potencionální klient teoretický zájem o produkt (službu). Pro obchodníka "odpadá" to, že při oslovování klientů tzv. v "terénu" a nebo jejich obvoláváním bez znalostí obchodního telemarketingu již neuslyší mnohdy nevybíravé NE a při kvalitně vedeném hovoru se i zásadním způsobem zvyšuje úspěšnost obchodního jednání - pak samozřejmě záleží také na kvalitním návazném vedení osobního obchodního jednání (procesy musí být koordinované). Vzhledem k vyšší efektivitě a produktivitě má také manager prodeje nejen vyšší provize, ale samozřejmě se také zvyšují i Vaše zisky.

Pro majitele společnosti je tato metoda uspokojivá z důvodů zvýšení efektivity prodeje, ale i z vyplývajících úspor - odpadají zbytečné cesty služebními vozy, obchodníci lépe využijí pracovní dobu a tím i více vyprodukují, odpadají také některé související náklady (například na případné služby call center) atd.

Úspěšnost této metody je velmi vysoká a na základě speciálních školících postupů, které v praxi využívám i dobře využitelná u většiny managerů prodeje a jejich vedoucích pracovníků.
E-mail:  obchod-marketing@email.cz   ---   Telefonní číslo:  +420 702 664 113
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one