Obchod - Marketing - Telemarketing
Marketingový, telemarketingový a obchodní specialista.
 

Telemarketing

Telemarketing:

Telemarketing je vysoce efektivní prodejní a podpůrná obchodní forma, která při správném využití nalézá velice široké uplatnění ve všech obchodních oblastech.

Ve své praxi jsem měl to štěstí, že moje obchodní dovednosti mohly být rozšířeny o bohaté telemarketingové zkušenosti hlavně díky tomu, že jsem se s časovými "odmlkami" podílel na vybudování úspěšného českého call centra od úplných začátků, kdy jsem mohl nejenom prakticky ověřovat a zkvalitňovat procesy při vedení operátorských a obchodních hovorů (rozdíl zmiňuji v textech níže), následně hovory monitorovat a vytvářet zpětné vazby na tyto hovory a zároveň se i spolupodílet na budování poboček tohoto call centra v České a Slovenské republice, kdy jsem následně aktivně vytvářel oddělení kontroly kvality call centra a centrální strategie podpory zmíněných poboček. Veškeré tyto zkušenosti s aktivním i pasivním telemarketingem využívám samozřejmě i v praxi.

Telemarketing obecně:
Mnoho lidí, kteří nikdy nezkusili práci třeba jen průměrného operátora (operátor, který 100% pracovní doby pouze protelefonuje) si nedovede představit, jak je tato práce náročná a energeticky vyčerpávající. I když Vám zpočátku připadá, že vše "jde samo" a pouze si telefonicky povídáte s lidmi, jste v teple a nějaké peníze také dostáváte (ti dobří samozřejme solidní provize), tak dostupné zdroje a moje osobní zkušenosti potvrzují, že životnost operátora při práci na jednom produktu je až na vyjímky cca 1 rok. Pak následuje i u sebeodolnějších jedinců tzv. "vyhoření" (psychická negace), které zapříčiní trvalý pokles produkce a také nechuť samotného člověka k této práci z důvodu psychického vyčerpání. Je více okolností proč tomu tak je a to nejenom pro dlouhodobé opakování stále stejného textu, přítomnost ve stále stejném stísněném prostředí a takzvané motivační strategie některých call center, které jsou ale (se vší úctou) spíše likvidační minimálně pro psychicky slabší jedince a nedají se podstupovat dlouhodobě. Většina call center tento problém řeší tím, že nabízí více produktů a má tak možnost operátory střídat, ale jenom to nestačí a možností jak tomuto problému "čelit" je určitě více.

Já osobně aktivní telemarketing rozděluji na tzv. operátorský telemarketing a obchodní telemarketing, kdy v prvním případě operátor pouze čte script a nevkládá do hovorů téměř nic navíc. U obchodního telemarketingu je operátor - obchodník (specialista) schopen vhodný produkt (službu) za využití speciálních postupů v podstatě prodat "po telefonu", nebo případně dokonale domluvit (předpřipravit) obchodní jednání pro sebe a nebo managera prodeje se získáním všech potřebných informací pro úspěšně uzavřený obchod. Výběr vhodných kandidátů pro obchodní telemarketing je složitější, ale při školících postupech, které používám bývají výsledky uspokojivé.

U takzvaného ideálního spojení "univerzální obchodník", o kterém píši v dalším odstavci problém životnosti operátora téměř zcela odpadá. V případě budování call centra jako takového, kdy operátor pouze volá také existují metody a postupy, kdy lze tento problém uspokojivě eliminovat (nikoliv však zcela odstranit).

Ideální "spojení" - univerzální obchodník.
Na těchto webových stránkách jste nalezli obecné pojednání o obchodní pozici klasického managera prodeje i o pozici operátor - obchodník (specialista). Během své praxe jsem zjistil, že nejideálnějším řešením za použití speciálních školících postupů je spojení těchto dvou činností a vyškolení (případně doškolení) managera prodeje na obě tyto činnosti (u obchodního týmu existuje i možnost, že telemarketing bude využívat ten nejvhodnější kandidát i pro ostatní členy týmu). Pokud manager prodeje zvládne obě tyto činnosti souběžně, tak se mu nejen rozšíří obchodní obzor, bude mít více obchodních úspěchů a Vaše společnost vyšší zisky, ale vzhledem k mnoha různorodým činnostem odpadá i problém s tzv. životností operátora, o kterém jsem se zmínil ve výše uvedeném odstavci.

Důležité:
Vzhledem k omezenému počtu potencionálních klientů (zákazníků) je nutné, aby obvolávání těchto klientů bylo z důvodu zamezení zbytečného "plýtvání" databází a tím i ztráty možných obchodních příležitostí zahájeno až po důkladném proškolení jednotlivých managerů prodeje a jejich vedoucích pracovníků v oblasti obchodního telemarketingu. Věřte mi, že rozdíl mezi kvalitním telemarketingovým obchodním hovorem a tím, když někdo "jen tak" zavolá je obrovský a velice citelně znatelný i ve statistikách úspěšnosti.

Telemarketing v praxi:
Na základě nejenom svých zkušeností vím, že přínos telemarketingu pro obchod jako takový je velice znatelný a využití možností je velmi obsáhlé s mnoha různými variantami v závislosti na "druhu" prodávaného produktu nebo služby. V podstatě se dá s využitím telemarketingu profesionálně podpořit prodej jakýchkoliv produktů i služeb, domlouvat na vysoké úrovni obchodní jednání, případně vhodné produkty nebo služby prodat telefonicky přímo. Absolutně nesrovnatelná je také telemarketingová úspěšnost oproti využívané tzv. spamové metodě rozesílání prezentačních (obchodních) e-mailů. Se zasláním prezentace (obchodního e-mailu) v zásadě souhlasím (je to i součást některých obchodních procesů), ale pouze na vyžádání potencionálním zákazníkem po předchozím kvalitním telemarketingovém hovoru a v rámci efektivity je také důležité "ohlídat" telefonicky přečtení tohoto vyžádaného e-mailu a věci související - prostě nic neponechat náhodě. Velice důležitá je (tak jako v každé obchodní činnosti) vysoká profesionalita a důkladné proškolení managerů prodeje i jejich nadřízených pracovníků v této oblasti.

V případě Vašeho zájmu o konkrétní činnosti klasického call centra a "věci" souvisejí Vám samozřejmě rád poskytnu bližší informace.
E-mail:  obchod-marketing@email.cz   ---   Telefonní číslo:  +420 702 664 113
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one