Obchod - Marketing - Telemarketing
Marketingový, telemarketingový a obchodní specialista.
 
Vítejte na webových stránkách Obchod - Marketing - Telemarketing, jejichž prostřednictvím Vás seznámím s činnostmi a službami v obchodních, marketingových a telemarketingových oblastech, které vybraným splečnostem a podnikatelům poskytuji.
Pro Vaší informovanost uvádím, že pokud s Vámi zahájím spolupráci většího rozsahu, tak vždy pracuji pouze pro jednoho zadavatele a nevyhledávám souběžně žádné další obchodní aktivity, takže Vám věnuji 100% svého "pracovního" času.
Na těchto webových stránkách naleznete nejenom informace ohledně mnou poskytovaných služeb v marketingových oblastech, potencionální spolupráci, ale také další možnosti obchodních příležitostí.
V marketingových a obchodních oblastech mám nejenom obsáhlé vědomosti, ale i bohaté praktické zkušenosti (15 let praxe) a mnou poskytované služby jsou podloženy velmi dobrými výsledky, kdy všechny postupy podřizuji efektivitě, kvalitě, rychlosti všech procesů i silné orientaci na výsledek a veškeré další potřebné informace naleznete v jednotlivých rubrikách těchto webových stránek. Množství informací je natolik obsáhlé, že Vám zde poskytnu pouze informace základní s tím, že veškeré Vaše doplňující dotazy rád zodpovím.

Bližší informace a praxe:
B
ěhem své marketingové, telemarketingové a obchodní praxe v činnostech uvedených na těchto webových stránkách jsem spolupracoval nejenom s menšími a středními podnikateli, ale i s různě velkými společnostmi, které měly rozdílné zaměření nabízených produktů i služeb a některé tyto společnosti úspěšně provozují své pobočky nejenom v České, ale i Slovenské republice (ta největší spolupracující akciová společnost měla miliardové obraty a podílel jsem se v ní na budování systému a realizaci prodeje poboček franšízové sítě včetně aktivních akvizicí franšízantů a pořádání Open meetingů.).

Konkrétní interní informace ohledně společností, se kterými jsem spolupracoval jsou absolutním obchodním tajemstvím a s těmito "daty" je nakládáno dle zákona o ochraně osobních údajů č.101/2000 sb.

Na těchto webových stránkách z výše uvedených důvodů záměrně neuvádím jména společností, se kterými jsem v minulosti spolupracoval a v případě Vašeho zájmu Vám samozřejmě rád poskytnu bližší orientační informace ohledně spolupráce s těmito společnostmi při osobním jednání. Jako samozřejmost při vzájemné spolupráci považuji zodpovědnost, spolehlivost i oboustranné seriózní jednání a mnou navrhované postupy i další věci související konzultuji zpravidla přímo s majitelem společnosti (případně s kompetentní osobou, která má okamžité rozhodovací pravomoci v dané oblasti). Je to velice vhodný a vyzkoušený postup k urychlení i zkvalitnění většiny souvisejících obchodních a marketingových procesů.


Poznámka:
B
ěhem spolupráce s Vámi využívám již vyzkoušené postupy, které jsou doplněné originálními "praktikami" dle specifikace Vašich konkrétních produktů (služeb) a oblast Vašeho podnikání není až na vyjímky nijak omezena. Postupy, které používám jsem již mnohokrát úspěšně aplikoval a ke každé spolupráci přistupuji zodpovědně, individuálně a volím pro Vás vždy to nejoptimálnější řešení.


Pokud máte předběžný zájem o bližší informace a potencionální zahájení vzájemné spolupráce, tak mne máte možnost kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a následně si i domluvit osobní jednání. Před naším setkáním Vás pouze požádám o zaslání adresy Vašich firemních webových stránek k prostudování a stručný popis toho, o jaké činnosti máte konkrétní zájem - děkuji.

Forma, rozsah a délka obchodní spolupráce záleží pouze na naší vzájemné seriózní domluvě (například: spolupráce na ŽL, DPP, DPČ, HPP, OZ, mandátní smlouva, outsourcing, subdodávka atd.) a vzájemné férové jednání považuji za samozřejmé.
V případě vzájemné domluvy obchodní spolupráce většího rozsahu Vám garantuji, že mám možnost bezproblémového "zajištění" svých stávajících aktivit a Vám tak mohu věnovat 100% svého pracovního času. P.S. Pouze pro doplnění informací uvádím, že nemám zájem o spolupráci v oblastech MLM, nebankovních úvěrů, pojišťovnictví a IT služeb/produktů - děkuji za pochopení.
E-mail:  obchod-marketing@email.cz   ---   Telefonní číslo:  +420 702 664 113
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one